Klimatarbete

Res klimatsmart med DackeBuss

Vi på DackeBuss är måna om miljön och har ett miljöperspektiv i alla led. Vi är certifierade enligt ISO 14001 som är en miljöcertifiering som anger den internationella standarden för ledningssystem inom miljö. På DackeBuss arbetar vi aktivt med att minska vår klimatpåverkan, bland annat genom förarstöd för klimatsmart körning, utbildningar, miljömärkta städprodukter och förnybara drivmedel.

Redan när du väljer att åka med buss har du gjort ett miljösmart val. Buss är nämligen det mest miljövänliga transportalternativet (se nedan).

För mer information om vårt klimatarbete läs Res klimatsmart med DackeBuss!

Powered by Travelize